O Društvu

Prostovoljno gasilsko društvo Lenart neprenehoma deluje od leta 1874, ter tako spada med najstarejša gasilska društva v Sloveniji.

Gasilsko društvo sestavlja 125 članov, od tega 34 operativnih gasilcev, 49 mladincev in pionirjev 10 veteranov in 32 podpornih članov.

Prvotno jee gasilski dom bil na Jurovski cesti (sedanji prostori trgovine z čevlji “Nada”) nato pa smo se zaradi potrebe po večjem prostoru leta 1991 preselili na obstoječe prostore na Partizansko cesto. Ti prostori nam sedaj zagotavljajo dovolj prostora za vozila, opremo, vaje in izobraževanja.
V društvu imamo 5 vozil s vso pripadajočo opremo za opravljanje javne gasilske službe na področju požarov, poplav, tehničnih reševanjih ter ob naravnih in drugih nesrečah.